Co się zmienia w związku z pandemią?
Dodane przez DobryStart dnia Wrzesień 02 2020 19:24:38
Czeka nas trochę zmian "logistycznych" w związku z "pandemicznym" trybem pracy klubów.

Co się zmienia i o czym trzeba pamiętać?

1. Na korytarzach klubu rodziców obowiązują MASECZKI. W sali zajęciowej - nie.
2. Do klubu grupę WPUSZCZA osoba prowadząca zajęcia - zalecane jest mierzenie temperatury.
3. Nie korzystamy z SZATNI. Rzeczy bierzemy ze sobą. Obuwie zmieniamy w sali zajęciowej.
4. Wskazane jest przybycie na zajęcia bez WÓZKA - ze względów higienicznych nie powinien znajdować się w przestrzeni publicznej. W OSTATECZNOŚCI można zostawić go w przedsionku (jest w klubach na Przymorzu) - pamiętając jednak, że przedsionki są małe, więc najlepiej sprawdzi się składana spacerówka.
5. Po zajęciach nie można pozostawać na terenie klubu - na przykład w celu spożycia posiłku.
6. Kolejna grupa wchodzi po wyjściu wcześniejszej.
7. MYJEMY dzieciom ręce. Miejmy chusteczki.
8. Nie przynosimy na zajęcia zabawek czy jedzenia.
9. Do klubu mogą wejść tylko osoby ZDROWE (dzieci i dorośli).
10. Każdy opiekun dziecka wypełnia poniższą ANKIETĘ dla Sanepidu i podpisaną oddaje na pierwszych zajęciach.

Jeśli w czasie rytmiki dzieckiem będzie opiekować się niania, babcia itp. - to proszona jest o złożenie także własnego oświadczenia.

-----------------------------------------------

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Dane osoby pełnoletniej/rodzica
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu …………………………………………………………
Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko):
…………………………………………………………………………………………………………
Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą? TAK/NIE
Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE
Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK/NIE
Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE
Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ? TAK/NIE
Państwa dane osobowe będą chronione przez Organizatora imprezy i udostępniane jedynie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w razie wystąpienia takiej potrzeby.
*/ niepotrzebne skreślić
……………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna


---------------------------------

Trochę tego jest, ale damy radę :)


Pierwsza Rytmika dla Smyka odbędzie się 4 września w piątek w klubie "Piastuś". Każda zapisana osoba otrzyma wiadomość o terminie startu swojej grupy. Jeszcze trwają zapisy. Plan i cennik poniżej. Zapraszamy!