O zajęciach

UWAGA! Aktualny plan zajęć znajduje się na dole strony głównej.

................

Link: Opinie o Rytmice dla Smyka "Dobrego Startu"

W czasie naszych zajęć dziecko ma kontakt z muzyką na żywo. Są to głównie piosenki: zarówno nowe (napisane specjalnie dla maluchów), jak i tradycyjne, wykonywane przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych oraz perkusyjnych. Muzyce nieodłącznie towarzyszy ruch, proste układy taneczne i zabawy.

Jest też czas przeznaczony na naukę piosenek, ćwiczenie słuchu muzycznego, dykcji oraz inne atrakcje. Zajęcia urozmaicają różnorodne pomoce dydaktyczne i przybory.

Przebieg oraz długość lekcji dostosowane są do możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka, które potrafi skupić uwagę zaledwie około dwóch minut. Pół godziny to dla maluszka bardzo długo, szczególnie, że w ciągu tego czasu tak wiele się dzieje.
Najkorzystniejszym dla dziecka rozwiązaniem są zajęcia dwa razy w tygodniu. Pozwala to bowiem na utrwalenie zdobytych umiejętności i lepsze wykorzystanie potencjału malucha, który nie czuje się zmęczony zbyt długimi zajęciami.

Na zajęciach dla starszaków nie zabraknie takich tańców, jak polka czy krakowiak, śpiewu gamy durowej, treningu umysłu i wyobraźni.

Rady praktyczne dla opiekuna

Na zajęcia należy zabrać obuwie na zmianę dla maluszka i dla siebie. Pamiętajmy również o wygodnym i przewiewnym stroju. Praktyczne są rozwiązania "na cebulkę". Dobrze jest też mieć coś do picia.

Dziecku może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba dorosła. Przygodna obecność osób trzecich dekoncentruje dzieci i utrudnia prowadzenie zajęć. Pamiętajmy, że nasze dziecko będzie nas naśladowało. Jeśli chcemy, by jak najwięcej skorzystało z zajęć, musimy sami wykazać się maksymalnym zaangażowaniem. Jeśli opiekun nie będzie skupiony na zajęciach, nie skupi się także dziecko. Poza tym maluszki lubią być zauważane i chwalone - to je motywuje.

Bardzo ważne jest, by opiekun "zabrał ze sobą na zajęcia" dobry humor i nie oczekiwał (szczególnie początkowo) od malca zbyt wiele. To normalne, że bardzo małe dziecko czasami "wyłączy" swoją koncentrację uwagi i jakiegoś zadania nie zrealizuje. Bądźmy cierpliwi i wytrwali. "Statystyczne" dziecko potrzebuje około miesiąca, by oswoić się z otoczeniem, sytuacją. Dlatego pierwsze tygodnie mają charakter adaptacyjny.

Bardzo ważne! Nie onieśmielajmy dziecka. Nie mówmy mu ani przy nim, że się wstydzi czy jest nieśmiałe. Ono nam wierzy i... spełni te "oczekiwania".

Pierwsze zajęcia czyli "krótka instrukcja obsługi naszego dziecka" ;)


Na pierwsze zajęcia trzeba przyjść kilka minut wcześniej, by dziecko zdążyło poznać otoczenie i "przywitać się" z innymi maluchami. Z pewnością nie należy się spóźnić, gdyż nie tylko nasz maluch może się wystraszyć obcych, ale także inne dzieci nas.

Nie zabierajmy ze sobą innych członków rodziny. Unikniemy w ten sposób przykrego dla malucha "rozstania" z mamą czy tatą.

Przed wyjściem z domu należy powiadomić dziecko, że idzie pobawić się z innymi maluchami. Będzie spokojniejsze, gdy znajdzie się w nowej sytuacji.

Nie zdziwmy się, gdy początkowo maluszek będzie chciał pozostać na rękach opiekuna. Spójrzmy na świat jego oczami i wyobraźmy sobie, jak się czuje wśród obcych mu "olbrzymów" ;) Strach zwykle ustępuje po kilku minutach, ale czasem po kilku zajęciach - zwłaszcza wtedy, gdy dziecko ma za sobą przykre doświadczenia i podejrzewa, że rodzic chce je zostawić samo.

Gdyby dziecko zaczęło płakać, niezwłocznie wychodzimy na chwilkę z sali, by mogło się uspokoić i nie wystraszyło innych maluszków (które na pierwszych zajęciach są szczególnie czujne).

W czasie zajęć ograniczamy rozmowy do niezbędnego minimum. Pomagamy dziecku zrealizować polecenie nauczyciela i dajemy przykład własnym zachowaniem. Pamiętajmy, że dzieci mają dużo lepszy słuch niż dorośli. Hałas nie jest dla nikogo miły i utrudnia naukę.

Gdyby dziecko zachowywało się w niepożądany sposób (np. krzyczało, piszczało, rzucało zabawkami, biło innych, nie reagowało na prośby), wskazane jest jak najszybsze wyjście z sali. Natychmiastowe przerwanie zabawy to dla malca łatwa do zapamiętania forma upomnienia. Jeśli nie reagujemy odpowiednio szybko na niewłaściwe postawy, narażamy się na problemy wychowawcze.

Może się zdarzyć, że nasz maluch za pierwszym razem nie zdecyduje się na wspólną zabawę, woląc przyglądać się innym. Nie znaczy to, że "jeszcze się nie nadaje". Po prostu musi się z nowościami oswoić, by poczuć się bezpiecznie. Pozwólmy mu na to. Bądźmy cierpliwi. Usiądźmy obok lub - jeśli to możliwe - bawmy się z innymi, pokazując, jak należy zachowywać się na zajęciach. Do dzieci przemawia tylko przykład, nie "kazania". Nasza wytrwałość zawsze procentuje. Bardzo rzadko zdarzają się dzieci, którym na adaptację nie wystarczy miesiąc.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!


Regulamin zajęć Rytmika dla Smyka


OPŁATY
1. Opłata za zajęcia jest pobierana z góry.
2. Jednorazowa opłata obejmuje 8 kolejnych zajęć (jeśli odbywają się 2 razy w tygodniu) lub 4 kolejne zajęcia (jeśli odbywają się 1 raz w tygodniu).
3. Nowej płatności należy dokonywać na ostatnich zajęciach aktualnego cyklu.
4. Nie są pobierane opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z powodu świąt czy z przyczyn losowych leżących po stronie firmy Dobry Start (takich jak np. choroba osoby prowadzącej).
5. Opłaty za zajęcia, które nie zostały wykorzystane z przyczyn niezawinionych przez firmę Dobry Start, nie podlegają zwrotowi.
6. Kolejny karnet zaczyna się od momentu wygaśnięcia poprzedniego. Szczególne sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
7. O planowanej rezygnacji z zajęć prosimy nas jak najszybciej powiadomić, by niepotrzebnie nie blokować miejsca innemu dziecku.

ODRABIANIE ZAJĘĆ
1. Opuszczone zajęcia można odrobić, przychodząc na rytmikę z inną grupą.
2. O zamiarze odrabiania zajęć należy wcześniej powiadomić osobę prowadzącą.
3. Zajęcia można odrobić w dowolnym miejscu, według grafiku na stronie głównej.
4. Rytmikę można odrabiać wyłącznie wtedy, gdy została uiszczona opłata za aktualny cykl zajęć.
5. Opuszczone zajęcia można odrobić w dowolnym terminie, o ile został spełniony warunek z punktu 4.
6. W lipcu i sierpniu Rytmika dla Smyka nie odbywa się.

ZASADY UCZESTNICTWA W RYTMICE DLA SMYKA
1. Opłata za zajęcia obejmuje uczestnictwo w nich dziecka oraz jednej osoby dorosłej.
2. Zajęcia nie mogą być utrwalane na nośnikach elektronicznych (nagrywane, filmowane).
3. W czasie lekcji obowiązuje dbałość o komfort wszystkich dzieci. Dorośli nie powinni podejmować żadnych czynności utrudniających uczestnikom skupienie się (np. wzajemne rozmowy, telefonowanie, fotografowanie).
4. Niewskazane jest wnoszenie do sali prywatnych zabawek - mogą stać się przyczyną niepotrzebnych konfliktów.
5. Każdy opiekun obowiązany jest do czuwania nad bezpieczeństwem własnego podopiecznego. Pamiętajmy, że dwulatki są bardzo ruchliwe i dopiero uczą się zasad współżycia społecznego.
6. Obowiązkiem każdego opiekuna jest dopilnowanie, by zachowanie jego dziecka nie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników zajęć.
7. Jeśli dziecko przeszkadza innym w zabawie, np. uporczywie płacze z jakiegoś powodu (to zachowanie typowe dla wieku i może zdarzyć się każdemu maluchowi), prosimy wyjść z nim na chwilę z sali i spróbować wyciszyć lub - jeśli się to nie uda - odrobić zajęcia z inną grupą. Pamiętajmy, że powody płaczu mogą być bardzo różne: senność, zbyt ciepłe ubranie, ból, choroba, ale także niezgoda na przestrzeganie reguł zabawy. Starajmy się, mimo wszystko, zachować spokój. Następnym razem będzie lepiej.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,594,035 Unikalnych wizyt

© 2009 by: CCY